کاپینگ قهوه (Coffee Cupping)

 

کاپینگ قهوه ( Coffee Cupping )

 

 

این مطلب نیاز به مطالعه با دقت دارد. در زمان مناسب وقت گذاشته و آن را مطالعه کنید و لذت ببرید

 قهوه دنیای عجیب و گسترده ای در طعم و عطر های خود دارد و احساس آن با نوشیدن یک فنجان قهوۀ دم آوری شده یا اسپرسو میسر خواهد شد، اما زمانی هم که بخواهیم این عطر و طعم ها را تست کنیم هم می توانیم از قهوۀ دم آوری شده با کمکس یا اسپرسو استفاده کنیم؟ باید پاسخ دهیم تا حدودی و شاید هم خیر.. چرا که تست و دستیابی به تمام عطر و طعم ها نیازمند روشی است که  بتواند موجب بروز درست هر یک از شاخصه های عطر و طعمی شود. فیلتر های کاغذی در روش های دم اوری موجب جذب مقادیری از ترکیبات قهوه می شوند و غلظت اسپرسو هم موجب درک نشدن دسته ای از عطر و طعم ها خواهد شد. به همین دلیل روشی استاندارد برای تست و مزه کردن قهوه تعیین کرده اند.