توضیحات

نیازمند باریستا با سابقه حداقل 4 سال و مسلط به بار سرد و گرم

تماس

موبایل: 09199797956
ایمیل: soheilpoorusef@gmail.com
nopic