توضیحات

محدوده کریم خان
مسلط به بار گرم و غذا
برای شیفت عصر

تماس

موبایل: 09122045464
ایمیل: iranlatteart@gmail.com
استخدام باریستا