توضیحات

کافه عربی میعاد جهت تکمیل پرسنل خود از تعدادی جوان با تجربه ،پر انرژی ،و متعهد در امور بار و کافه (کمک باریستا)/سالنکاری/به صورت تمام وقت
حقوق کافی .بیمه .وعده غذایی مزایا و...

تماس

موبایل: 09128595326
ایمیل: iranlatteart@gmail.com
استخدام باریستا