توضیحات

1 نفر خانم جهت بار و سالن ساعت کاری 2 تا 12
2 نفر اقا ماهر و نیمه ماهر تمام وقت و نیمه وقت با جای خواب

09129620998

تماس

موبایل: 09129620998
ایمیل: motoxparsa@gmail.com
استخدام باریستا