توضیحات

به تعدادی همکار در سمت های
کمک باریستا
ویتر خانم
ویترس خانم
صندوقدار 2 نفر خانم
ظرفشور

تماس

موبایل: 09035190105
ایمیل: amirarsalanzalkani@gmail.com
nopic