توضیحات

استخدام تعدادی سالن کار و کمک آشپز
محدوده ی پونک

تماس

موبایل: 09035190105
ایمیل: amirarsalanzalkani@gmail.com
nopic