توضیحات

استخدام باریستا
استخدام سالنکار
محمدوده اشرفی روبروی تیراژه
کافه دا

تماس

موبایل: 09195050061
ایمیل: info@iranlatteart.com
استخدام ویتر و باریستا