توضیحات

مسلط به بار گرم و سرد. برویینگ. لاته آرت. دارای مدارک بین المللی در زمینه قهوه

تماس

موبایل: 09308692052
ایمیل: fatehifarhood@gmail.com
nopic