توضیحات

دوره باریستایی رو توسط ریموند اقانیاس دوره دیدم ولی سابقه کار ندارم میخوام جایی مشغول به کار بشم بار گرم رو اموزش دیدم کامل ولی بار سرد رو کامل بلد نیستم

تماس

موبایل: 09129635212
ایمیل: swatiafshin23@gmail.com
بار گرمبار گرم