توضیحات

۲ سال سابقه کار و دارای مدرک لاته آرت و باریستا

تماس

موبایل: ۰۹۱۹۵۰۳۰۴۵۲
ایمیل: hamidimani216@gmail.com
تسلط کامل ب بار گرم و لاته آرتتسلط کامل ب بار گرم و لاته آرت