توضیحات

سابقه کار 4 سال
مجموعه ها
کافه تئاتر
کافه داریما
کافه بودابار
کافه رکورد

تماس

موبایل: 09359461351
ایمیل: ehsun.omidi@gmail.com
باریستا